Herroep internet-aankoop

Mincidetox.nl

t.a.v. M.M. Stam
info@mincidetox.nl
Postbus 4
8075 ZG Elspeet

Betreft: herroeping internet-aankoop (koop op afstand)

………………………………………,201…
​​​​​​​

Ondergenoemde(n), bericht(en) u hierbij dat de overeenkomst tot koop/verkoop van de hieronder genoemde product(en), per onmiddellijk wordt herroepen:

Geleverde product(en):

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………                                         

Datum bestelling:…………
Datum ontvangst:…………
Ordernummer:…………………

De reden van de herroeping:


Met vriendelijke groet,


(Uw handtekening), [indien u dit bericht uitgeprint indient]:

………………………………………

[Uw naam/namen en adres]:

………………………………………
………………………………………
………………………………………


Plaats: ……………………
Datum:……………………

(Consument(en), heeft het recht de overeenkomst ongedaan te maken / te herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde product.